INFORMACJA ze Spotkania z Uczestnikami Projektu OZE


W dniu 16.03.2022 odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dzwola Wiesława Dyjach z Uczestnikami projektu Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, przy udziale  przedstawiciela Wykonawcy firmy Flexipowergroup. sp z o.o. Pana Karola Jakubczyka Dyrektora ds. Fotowoltaiki  oraz Inspektora Nadzoru Pana Grzegorza Lubasa.

 

W spotkaniu zostały przedstawione wstępne założenia montażowe które przedstawiają się następująco:

  1. W chwili obecnej  są prowadzone wizje terenowe przyszłych miejsc montażu instalacji fotowoltaicznych. Wizje terenowe będą prowadzone przez Pana Karola Świdzińskiego posługującego się upoważnieniem nr SG.0052.11.2022 wydanym przez Wójta Gminy Dzwola. Audytor wyjaśni wszystkie kwestie związane z montażem, doradzi i pomoże ustalić najlepsze miejsce do lokalizacji paneli oraz poprosi o podpisanie dokumentów z przeprowadzenia wizji terenowej. Do wglądu należy mu przedstawić fakturę z PGE za energię elektryczną w celu ustalenia nr klienta.
  2. Montaże instalacji fotowoltaicznych zgodnie z deklaracją Pana Karola Jakubczyka rozpocząć miały by się w połowie czerwca i zakończyć w sierpniu.  Podczas montażu Instalator poprosi o  hasło dostępu do domowej sieci WIFI (jeśli istnieje) w celu podłączenia instalacji do sieci internetowej. Podłączenie ma służyć tylko do celów serwisowych oraz statystycznych (pomiar ilości wygenerowanej energii).
  3. Wszyscy uczestnicy projektu Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola, zostaną objęci starym sposobem rozliczania z dostawcą energii elektrycznej (PGE Dystrybucja). Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE osoby posiadające podpisane umowy o dofinansowanie instalacji OZE z gminami do końca marca 2022 roku a gmina posiada umowę dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej zostaną objęci dotychczasowym sposobem rozliczania, przy czym instalacje muszą zostać wykonane do końca roku 2023.
  4. Rozbudowa otrzymanej instalacji fotowoltaicznej o dodatkowe panele lub dodatkową kompletną instalację fotowoltaiczną będzie możliwa dopiero po zrealizowaniu całego projektu przez Gminę Dzwola.
  5. Na chwilę obecną nie przewiduje się problemów z odebraniem przez dostawcę energii elektrycznej (PGE Dystrybucja) spowodowanych zbyt wysokim napięciem na sieci dosyłowej. Bynajmniej problem ten jest znany i występuje w ograniczonym stopniu.  W przypadkach występowania zbyt wysokiego napięcia na sieci dosyłowej należy się zgłaszać do lokalnego zarządcy sieci energetycznej celem obniżenia napięcia.
  6. Każdy Uczestnik Projektu dostanie w komplecie typowe wsporniki do paneli, wszelkie dodatkowe  konstrukcje są do wykonania po stronie Uczestnika Projektu.
  7. Zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne marki Chinaland Solar Energy Sun 425 66M-H6 o wymiarach 1924 mm na 1038mm o powierzchni około 2m2,  w łacznej liczbie sztuk 8 o powierzchni około 16m2. Przy czym zaleca się i jest wymagana aby panele były posadowione na jednej południowej połaci dachu.  Inwerte zostanie zamontowany marki AFORE BNT003KTL trójfazowy.