Montaż Instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola.


Informacja dla osób mających podpisane umowy z Gminą Dzwola na montaż instalacji fotowoltaicznych. Gmina Dzwola informuję, iż w dniu 8 marca 2022 roku rozpoczęły się na terenie Gminy Dzwola wizyty terenowe i audyty PV  (Instalacji Fotowoltaicznych).

Wizje terenowe będzie przeprowadzał przedstawiciel Firmy Flexipowergroup sp. z o.o.  Pan Karol Świdziński.

Pan Karol Świdziński będzie posługiwał się Upoważnieniem nr SG.0052.11.2022  wydanym przez Wójta Gminy Dzwola  w dniu 08.03.2022 roku do przeprowadzenia audytów PV na potrzeby projektu p.t. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”. Podczas wizji terenowych zostaną sprawdzone możliwości techniczne montażu instalacji fotowoltaicznej. Każdy uczestnik projektu będzie musiał podpisać dokumenty planistyczne oraz protokół uzgodnień montażowych.

Prosimy o przychylne i sprawne uczestnictwo w wizjach terenowych tak aby przebiegły one sprawnie i szybko.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dzwola tel. 15 8752215 wew. 26 i 17.

Ważne Informacje dla Audytora.

1. Audytor może poprosić o wgląd do faktury za energię elektryczną celem spisania nr klienta który będzie niezbędny przy składaniu wniosku o zmianę licznika.

2. Audytor poprosi również  o wskazanie miejsca lokalizacji licznika, rozdzielni, wskazanie miejsca planowanego instalacji paneli fotowoltaicznych, falownika (Inwertera) oraz trasy kablowej.