Inwestycyjne podsumowanie roku 2020 w gminie Dzwola


Koniec roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań. Przez dwanaście miesięcy wydarzyć się może naprawdę wiele. Mijający rok w gminie Dzwola był, rokiem wytężonej pracy w realizacji budżetu oraz zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu infrastruktury drogowej.

 

  We wszystkich realizowanych zadaniach ważne było, by w miarę możliwości odwoływać się do zewnętrznych źródeł finansowania, odciążając tym samym gminny budżet. Od stycznia na terenie gminy Dzwola zrealizowanych zostało w sumie 26 inwestycji infrastrukturalnych, których wartość wynosi blisko 15,8 mln złotych, a znaczna część tej kwoty prawie 10 mln złotych pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Realizowane projekty, to również zadania wieloletnie, przez co na ostateczne efekty musimy jeszcze poczekać.

 Przypomnijmy sobie jakie przedsięwzięcia miały miejsce w mijającym 2020 roku.