Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz działalność gospodarczą, sprawdź czy musisz uzyskać wpis do rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r.


Informuje się wszystkich przedsiębiorców, podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą o obowiązku wpisu do dnia 31 grudnia 2019 r. do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO). 

Wpis do rejestru można uzyskać bezpośrednio u marszałka województwa odpowiedniego ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce zamieszkania.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać na stronie: www.bdo.mos.gov.pl, a także we właściwym Urzędzie Marszałkowskim.

Obowiązkiem rejestracji w rejestrze BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, a niekiedy również osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze (np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne).

Nie wszyscy muszą uzyskać wpis do rejestru BDO, w związku z czym prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na ww. stronie,a także ewentualne dokonanie wpisu do 31.12.2019 r.

 

                                                                                            Wójt Gminy Dzwola
                                                                                           /-/ Wiesław Dyjach