Jodek potasu czeka w magazynach


W dniu wczorajszym 3 października odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie konferencja prasowa wojewody lubelskiego Lecha Sprawki dotycząca przygotowań do ewentualnej dystrybucji jodku potasu na terenie województwa lubelskiego, w przypadku zagrożenia radiacyjnego.

Plany dystrybucji jodku potasu dla województwa lubelskiego są gotowe. W razie zagrożenia radiacyjnego preparat będzie wydawany mieszkańcom w kilkunastu punktach na terenie gminy Dzwola. Jodku potasu nie wolno brać profilaktycznie, a w tym momencie nie ma żadnych podstaw do przyjmowania preparatu.

Preparaty jodku potasu zostały dostarczone do wszystkich gmin w regionie również do Gminy Dzwola. W zależności od sytuacji, pozostaje ewentualny ostatni etap, czyli przekazanie tych preparatów do punktów wydawania. Lista punktów dystrybucji zostanie opublikowana w najbliższych dniach.

W załączeniu zamieszczamy broszurę informacyjną – profilaktyka jodowa,  jest ona zamieszczona również  na stronie internetowej MSWiA. Ulotka zawiera najistotniejsze informacje i została opracowana przez MSWiA w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, Polską Agencją Atomistyki i specjalistami z dziedziny endokrynologii.

Dystrybucja jodku potasu – konferencja z udziałem wojewody lubelskiego