Jubileusz 50 – lecia Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień


23 czerwca 2019 roku w Krzemieniu odbył się Jubileusz 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień, połączony z piknikiem rodzinnym pod hasłem: „Nie bójmy się aktywności”. Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Krzemieniu. Słowo Boże wygłosił Ks. Kanonik Stanisław Gieroń.

Dalsza część uroczystości odbyła się na boisku sportowym w Krzemieniu Drugim, którą poprowadzili Małgorzata Krajewska i Bartłomiej Flis – zawodnicy „Iskry” Krzemień. Pan Tomasz Dudzic – Prezes Klubu powitał zaproszonych gości. Następnie wszyscy minutą ciszy uczcili zmarłych założycieli Klubu:  Pana Mariana Kapronia, Pana Adama Rożka, Pana Józefa Kozyrę oraz wszystkich zmarłych zawodników, działaczy i sympatyków Klubu. W dalszej części przedstawiono rys historyczny minionych 50 lat działalności Klubu.

Po wspomnieniach nadszedł czas, na okolicznościowe przemówienia, życzenia i odznaczenia.

Pierwszy głos zabrał Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Pan Zbigniew Bartnik. Z okazji jubileuszu złożył życzenia, przekazał pamiątkowy Puchar oraz piłki na rzecz Klubu.Następnie dokonał wręczenia honorowych odznaczeń dla zasłużonych członków stowarzyszenia „Iskra” Krzemień.

 • Srebrne honorowe odznaczenia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Marian Prejs, Wiesław Dyjach, Stanisław Chwiejczak i Damian Chmiel
 • Złote honorowe odznaczenia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Józef Kaproń, Leszek Pachuta, Zbigniew Prejs oraz Tomasz Dudzic
 • Brązowe honorowe odznaczenia Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Roman Góra, Antoni Rożek oraz Mirosław Kaproń
 • Złotą honorową odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał Wiesław Kiszka.

Dalszym punktem było wręczenie wyróżnień dla zawodników i zawodniczek, którzy najczęściej reprezentowali Klub w meczach ligowych. Wśród seniorów „Złotymi Zawodnikami” Klubu ostatniej dekady zastali: Daniel Pawlos, Damian Chmiel, Artur Flis, Rafał Kaproń, Daniel Kaproń, Przemysław Kamiński, Tomasz Michałek, Leszek Pachuta, Piotr Pawlos oraz Adrian Moskal. Wśród seniorek „Złotymi Zawodniczkami” Klubu zostały: Kornelia Pachuta, Agata Flis, Marlena Skibińska, Gabriela Pawlos oraz Joanna Sobótka.

Zostały wręczone również trzy wyróżnienia dla najlepszego zawodnika, trenera i działacza w historii Klubu. Najlepszym zawodnikiem wybrany został Leszek Pachuta, najlepszym trenerem Wiesław Kiszka natomiast najlepszym działaczem Antonii Rożek.

Następnie Pani Urszula Kaproń Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola odczytała list przekazany przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego Bieleckiego, składając życzenie również w imieniu własnym i Rady Gminy Dzwola. Gratulacje i życzenia dla organizatorów Jubileuszu, zawodników Klubu oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Dzwola złożyłRadny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Ryszard Majkowski. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego głos zabrał i przekazał piękny grawerton członek Zarządu Powiatu Janowskiego Pan Józef Wieleba. Członek Zarządu Powiatu Janowskiego Pan Władysław Sowa w imieniu Starosty Janowskiego złożył życzenia i przekazał piłki dla Klubu. Na zakończenie wszystkim byłym i obecnym zawodnikom, działaczom i sympatykom Klubu pogratulował i życzył wielu sukcesów Wójt Gminy Dzwola Pan Wiesław Dyjach. Doceniając osiągnięcia Pana Prezesa w wieloletniej pracy działalności sportowej i społecznej, Wójt Gminy Dzwola podziękował za owocną pracę na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień, za wkład w rozwój kultury fizycznej i sportu zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych z terenu Gminy Dzwola.Życząc dalszych sukcesów, niesłabnącej energii i pasji przekazał Panu Prezesowi jubileuszowy grawerton.

Na koniec części oficjalnej głos zabrał Prezes „Iskry” Krzemień Pan Tomasz Dudzic, który rozpoczął tymi słowami: Parafrazując słowa piosenki: „50 lat minęło …. Ale pozostał dorobek kolejnych pokoleń. Pozostały wspaniałe wspomnienia i bogata historia”. Następnie podziękował wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Jubileuszu. Podziękowania skierował do Wójta Gminy Dzwola Pana Wiesława Dyjacha, za osobiste zaangażowanie i objęcie patronatem honorowym uroczystości. Radzie Gminy Dzwola oraz pracownikom Urzędu Gminy Dzwola, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Dzwoli Panu Pawłowi Blasze oraz pracownikom. Podziękowania za dużą pomoc przy organizacji jubileuszu skierował również do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Pierwszym i Krzemieniu Drugim. Wyrazy wdzięczności skierował do Zarządu „Iskry” Krzemień – Pani Joannie Sobótka, Panom:  Damianowi Chmielowi, Romanowi Górze i Danielowi Flisowi, a także zawodniczkom i zawodnikom, którzy w sposób aktywny włączyli się w organizację i przygotowanie uroczystości. Podziękował prowadzącym Małgorzacie Krajewskiej i Bartłomiejowi Flisowi, Tomaszowi Sulowskiemu za przygotowanie turnieju oraz konkursów, gier i zabaw dla dzieci. Panu Arturowi Kaproniowi i restauracji Sligo za profesjonalne przygotowanie obsługi gastronomicznej.  Kołu Gospodyń Wiejskich z Krzemienia Drugiego i Kobietom Kreatywnym z Krzemienia Pierwszego.

 Następnie w imieniu organizatorów i uczestników uroczystości Prezes wraz z Wójtem Gminy Dzwola złożyli podziękowania sponsorom, którzy wsparli organizację tej uroczystości.

Sponsorzy i darczyńcy:

 • Rafał Janiga oraz Sławomir Zbylut firma – Martifer
 • Wiesław Cygan firma Wood Wieś
 • Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim
 • Mirosław Małek firma Bud-Bruk
 • Tomasz Wojciechowski firma Tomtrans
 • Maria i Henryk Czajka firma El-Trans
 • Edward Jargiło Mleczarnia „Ser-Vita”
 • Radny Rady Gminy Pan Mariusz Abram
 • Radna Rady Gminy Pani Grażyna Góra
 • Radny Rady Powiatu Pan Andrzej Bielak
 • Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Rawski
 • Sylwia i Damian Szarek Biuro Rachunkowe In Plus
 • Aleksander Małek Stacja Kontroli Pojazdów
 • Józef Woźnica firma Skup Złomu
 • Franciszek Bielak Usługi Transportowe
 • Pan Jan Jargiło
 • Anna i Mariusz Jargiło Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Anna”
 • Krzysztof Małek Piekarnia nr 1.

Po części oficjalnej odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dzwola, który poprowadzili sędziowie Ewelina Szczołko, Karol Szczołko, Kamil Szczołko oraz sędzia techniczny Tomasz Sulowski. W turnieju uczestniczyły zespoły z Chrzanowa, Wierzchowisk, Potoka Wielkiego oraz trzy drużyny Iskry Krzemień: drużyna seniorów, juniorów i oldbojów. Wyniki turnieju przedstawiały się następująco:

 1. „Iskra” Krzemień – seniorzy
 2. Potok Wielki
 3. „Iskra” Krzemień – juniorzy
 4. „Roztoczanie” Chrzanów
 5. „Iskra” Krzemień – oldboys i  „Sprint” Wierzchowiska

Po zakończeniu turnieju miały miejsce  występy wokalne dzieci i młodzieży. Swoje talenty zaprezentowali: Izabela Białek, Julia Jargiło, Julia Dudzic, Klaudia Prejs, Aleksandra Białek, Aleksandra Dyjach, Agnieszka Góra, Natalia Domagała i Bartłomiej Góra. Na zakończenie dnia wystąpiły gwiazdy wieczoru zespół Extra Mocni i MeGustar .

Sport kształtuje charakter człowieka, uczy wytrwałości, konsekwencji i odwagi. Uczy wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia zawodów, zwycięstw i pięknych wzruszeń, to przede wszystkim  twarda szkoła życia w duchu zasad fair play, w której członkowie LKS Iskra Krzemień uczą się już 50 lat.

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień