„Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego”


Małżonkowie, którzy pół wieku temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”, spotkali się w niedzielę 4 października na uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W Gminie Dzwola tego dostojnego Jubileuszu doczekało się 13 par.

 

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p/w Józefa Robotnika w Kocudzy, którą koncelebrował Dziekan Dekanatu Janowskiego ks. Jan Kardaś wraz z Dyrektorem Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Sandomierskiej ks. kanonikiem doktorem  Markiem Kumórem. Tradycyjnie podczas nabożeństwa małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Następnie Jubilaci wraz z władzami gminy udali się do remizy OSP w Kocudzy Drugiej, gdzie odbyła się dalsza część programu.

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz z Kierownik USC Ewą Grzywna przywitali jubilatów oraz przybyłych gości. Kolejno Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik wręczył Order Krzyża Niepodległości nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobie zasłużonej w służbie Państwu i społeczeństwu –Panu Stanisławowi Kaproniowi. Order został przekazany na ręce córki Świętej Pamięci Pana Stanisława Kapronia – Pani Marii Bąk. Po tej ceremonii Wójt Gminy Dzwola złożył gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia parom obchodzącym Złote Gody. Następnie Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał aktu dekoracji medalami za Długie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymali również dyplomy okolicznościowe, kwiaty i upominki wręczone przez Wójta Gminy, Przewodniczącą Rady Gminy oraz Kierownika USC. Odśpiewano tradycyjne 100 lat i wzniesiono toast za wszystkich Jubilatów. Zwieńczeniem uroczystości Złotych Godów było wspólne, pamiątkowe zdjęcie oraz poczęstunek.

Złote Gody to Jubileusz, za sprawą którego patrzyliśmy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem. Pomimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. Za ich pośrednictwem oczywiste okazały się słowa iż: „prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”. Ci Małżonkowie są dla nas przykładem i wzorem do naśladowania.