Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.

 

                                                          SANATORIUM KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny     w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:

  • – ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa.
  • – ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym ( I okres), innymi chorobami serca.
  • – rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
  • – renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
  • – członkowie rodzin spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifikujący się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdrowotnych w zakresie chorób narządu ruchu: dzieci poniżej 16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyjnym), dzieci powyżej 16 roku życia spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa        wypadkowi przy pracy rolniczej.

 

Potrzebne dokumenty:

  • – wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista. Druk wniosku dostępny na stronie krus.gov.pl, w zakładce Zadania w punkcie Rehabilitacja, lub jednostce organizacyjnej KRUS.
  • – do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania: pełna morfologia krwi, OB, pełna analiza moczu, EKG, RTG klatki piersiowej z opisem radiologa, opis chorych części kręgosłupa i stawów wraz z wynikami badań. Badania te są bezpłatne.

 

 

Wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w PT KRUS w Janowie Lubelskim                      ul. Lubelska 1.

Szczegółowe informacje udzielane są w PT KRUS w Janowie Lubelskim ul. Lubelska 1,                 pok. 9, lub telefonicznie: 15 872 23 2015 872 23 21 .

 

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś      swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę             o wystawienie skierowania do sanatorium.