Kocudza Druga i Kocudza Pierwsza – zebrania wiejskie


Zawiadamia się wszystkich Mieszkańców wsi: Kocudza Druga i Kocudza Pierwsza, że w dniu 21 września 2023 r. (czwartek) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Miejsce i godzina zebrania oraz wysokość środków przypadających na dane sołectwo:
Kocudza Druga Remiza OSP, godzina: 18.00 54 889,64 zł
Kocudza Pierwsza Remiza OSP, godzina: 19.30 43 497,45 zł

 Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

Szczegółowe informacje.