Kolejny sukces w Turnieju BRD – uczniowie naszej szkoły najlepsi w powiecie drugi raz z rzędu


27 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół w Kocudzy odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej zorganizowały Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim i Zespół Szkół w Kocudzy. Z ramienia Komendy PP turniej prowadzili: mł. asp. Urszula Stelmach i asp. Rafał Krzpiet.

Otwarcia turnieju dokonali Wójt Gminy Dzwola pan Wiesław Dyjach i pani Bożena Dubiel-Czochra dyrektor ZS w Kocudzy.

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego to ogólnopolska impreza o wieloletniej tradycji, której celem jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego, kształtowanie bezpiecznych i kulturalnych nawyków zachowań na drodze. Turniej ma charakter wieloetapowy. Są więc eliminacje gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego bierze udział w finale ogólnopolskim.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego dotyczących w szczególności pieszych, rowerzystów i motorowerzystów oraz rozwiązanie testu dotyczącego pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.

Po części oficjalnej młodzi uczestnicy turnieju pod fachowym okiem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego rozpoczęli rywalizację na rowerowym torze przeszkód i rozwiązywaniu testu z przepisów ruchu drogowego składającego się z 35 pytań w tym 10 z zakresu pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.

Turniej tak jak na etapie gminnym zorganizowany był w dwóch grupach wiekowych.
Grupa I to uczniowie w wieku 10-12 lat, grupa II to pozostali, starsi uczniowie szkół podstawowych.
W każdej kategorii wzięło udział siedem drużyn łącznie 49 uczniów z następujących szkół podstawowych:
Grupa I : Batorza, Chrzanowa, Godziszowa, Janowa Lubelskiego, Stojeszyna,
                          Potoka Wielkiego i Kocudzy

Grupa II : Batorza, Chrzanowa, Godziszowa, Momot Górnych, Wierzchowisk,
                          Potoka Wielkiego i Kocudzy         

W obydwu kategoriach najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Kocudzy.

LAUREACI TURNIEJU BRD 2023 ETAPU POWIATOWEGO GRUPA I  KATEGORIA WIEKOWA 10–12 lat

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kocudzy w składzie: Głaz Karolina, Rawska Emilia,
                                                                                                Papierz Arkadiusz i Wiatr Miłosz

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Godziszowie    
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Batorzu           
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Stojeszynie    
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim         
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Chrzanowie    
VII miejsce – Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim

LAUREACI TURNIEJU BRD 2023 ETAPU POWIATOWEGO GRUPA II KATEGORIA WIEKOWA POWYŻEJ 12 LAT:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kocudzy w składzie:      Portka Mikołaj, Sowa Antoni,
                                                                                               Zygmunt Mateusz

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim          
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Chrzanowie    
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Batorzu          
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych    
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Godziszowie  
VII miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach

Najlepszym zawodnikiem na torze przeszkód okazał się Miłosz Wiatr ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy, który jako jedyny z pośród 49 uczestników turnieju przejechał tor przeszkód bezbłędnie.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. Ogłoszenia wyników dokonali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim a nagrody wręczyli Wójt Gminy Dzwola pan Wiesław Dyjach i pani Bożena Dubiel-Czochra dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy.

Dziękujemy panu Wójtowi za promowanie turnieju BRD,  jak również za ufundowanie nagród.

Naszym uczniom i ich opiekunom gratulujemy, dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły w turnieju powiatowym i życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 27 maja 2023 r. w Lublinie             
Uczniów do zawodów przygotowywali nauczyciele pani Grażyna Papierz i pan Stanisław Rawski.