KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH z DZWOLI OTRZYMAŁO GRAND NA KWOTĘ 5 000 zł


W dniu 31 marca  2020 r. KGW w DZWOLI złożyło wniosek w Ramach III edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” realizowanego przez Fundację ORLEN, która już od 19 lat pomaga potrzebującym. Fundacja jest zaangażowana społecznie, jej priorytetem działalności dobroczynnej jest realizacja inicjatyw prozdrowotnych. Z roku na rok otacza wsparciem coraz więcej osób i instytucji.

 

 

Na rozdanie czekały granty w wysokości 5 000 zł, 10 000 zł , 15 000 zł  i 20 000 zł. 

PKN ORLEN przyznał 3 mln złotych na rozwój społeczności lokalnych. O granty ubiegało się blisko 3 000 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski między innymi KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH z DZWOLI.

Po rozstrzygnięciu  III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”,  zostało wybranych 300 projektów do otrzymania Grandów. Szczęście uśmiechnęło się do  Kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w  Dzwoli, które otrzymały GRAND  w wysokości 5 000 zł  

Projekt jest odpowiedzią na analizę potrzeb społecznych, w ramach którego doposażone zostało zaplecze kuchenne świetlicy wiejskiej w Dzwoli o fontannę czekoladową oraz piec gazowy.  Zwiększyło  to jej funkcjonalność i pozwoli na realizację warsztatów kulinarnych dla mieszkańców Gminy Dzwola. Dzięki udziałowi w warsztatach, mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności. 

Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Dzwola Wiesławowi Dyjachowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za współpracę przy projekcie i cenne uwagi.

KGW w DZWOLI