Komunikat


Komunikat o miejscu , terminie i porządku posiedzenia XXXV sesji Rady Gminy Dzwola.