Komunikat


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się 25 września 2020 r. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Dzwola.