Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00.