Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad sesji Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad VII sesji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 08.30.