KOMUNIKAT O MIEJSCU, TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD SESJI RADY GMINY DZWOLA


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 09.00.