Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola.