Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola.