Komunikat o posiedzeniu Komisji Budżetowej


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Dzwola.