Komunikat o posiedzeniu wszystkich komisji


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy.