Konkurs Małe Granty organizowany przez Program Równać Szanse


Czym jest Równać Szanse?

Program jest wyjątkową inicjatywą, której celem jest pomaganie młodym ludziom z małych miejscowości w osiągnięciu lepszego startu w dorosłe życie.

Działa już od 21 lat, a w tym czasie udało mu się zrealizować ponad 3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych osób.

W Równać Szanse młodzież jest aktywnymi twórcami, uczestnikami i realizatorami projektów, dzięki czemu mogą wcielać w życie swoje pomysły i doświadczać konsekwencji własnych decyzji.

Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie rozwijają nowe umiejętności i doświadczenia, które pomogą im w przyszłości.

Program Równać Szanse to wyjątkowe wyzwanie i szansa na rozwój pasji i zainteresowań, a także na współpracę z innymi młodymi ludźmi.

Naszą ideę świetnie przedstawiają dwa krótkie filmy:

Więcej informacji o Programie znajdziesz na www.rownacszanse.pl oraz www.malegranty.org