Krzemień Drugi z nowym oświetleniem drogowym


Na wniosek Mieszkańców Krzemienia Drugiego przy drodze powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy wykonane zostało oświetlenie drogowe od boiska sportowego „ISKRY Krzemień” do zakrętu na „Gwizdowie”.

 

W ramach prac wykonano:

  • ułożenie linii kablowej wydzielonej oświetlenia drogowego typu YAKXS 4×25 mm w ziemi na długości 381 m (długość kabla: 442 m);
  • montaż 5 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 9 m;
  • montaż 5 opraw ledowych 70W.

W dniu 11 stycznia br. dokonano odbioru technicznego wykonanego oświetlenia, w którym uczestniczyli:

  1. Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.
  2. Andrzej Bielak – Kierownik Referatu IGPiK.
  3. Mariusz Abram – radny Rady Gminy Dzwola.
  4. Henryk Czajka – przedstawiciel wykonawcy Firmy EL-TRANS z Chrzanowa.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 37 515,00 zł brutto i został zapłacony ze środków własnych Gminy Dzwola.