Książki dla przedszkolaków


Miło nam poinformować, że Gmina Dzwola już po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025. Tym razem otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz na realizację działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków.

 

Wysokość otrzymanej dotacji w ramach programu wynosi 7 500,00 zł, a warunkiem otrzymania wsparcia był zadeklarowany wkład własny organu prowadzącego w wysokości 20 % tj.  1 875,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu wynosi  9 375,00 zł, który w podziale na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

  • Publiczne Przedszkole w Dzwoli 3 125,00 zł;
  • Publiczne Przedszkole w Kocudzy 3 125,00 zł;
  • Publiczne Przedszkole w Krzemieniu: 3 125,00 zł;

Otrzymane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek obrazkowych, mówionych oraz elektronicznych, które będą dostępne w salach przedszkolnych i do których nasi mali czytelnicy będą mieć nieograniczony dostęp. Nowe książki pomogą przedszkolakom w nauce czytania oraz przyczynią się do rozwoju logicznego myślenia i spostrzegawczości, jak również pomogą odkryć i panować nad własnymi emocjami, a działania promujące czytelnictwo maja zachęcić do częstszego sięgania po książkę.