Małe rzeczy, a cieszą


W dniu 22 maja 2020 r. Wójt Gminy Dzwola wraz z Wykonawcą oraz Komisją Odbiorową dokonał odbioru wykonanych inwestycji drogowych w Krzemieniu Pierwszym (Majdanku) oraz Branwi Szlacheckiej (Sapach).

 

Pierwsza z odebranych inwestycji to „Remont drogi gminnej w miejscowości Krzemień Pierwszy – Majdanek” o łącznej długości 180 m. Koszt inwestycji to 27 552,00 zł brutto, za które Gmina Dzwola zapłaciła ze środków własnych. W ramach prac wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m i grubości 5 cm.

Drugą odebraną inwestycją była “Remont drogi gminnej nr 109034L w Branwi Szlacheckiej – Sapach”.  W ramach robót wykonano podbudowę z kruszywa drogowego o średniej grubości 10 cm oraz nawierzchnię z masy mineralno – bitumicznej przy średniej grubości 5 cm na szerokości 4 m i długości 116 m. Koszt wykonanych prac to 29 995,86 zł brutto, za które Gmina Dzwola zapłaciła ze środków własnych.

Wykonawcą obu inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.