Manewry OSP i WOT


W dniu 28 października 2023 r. w miejscowościach Kocudza Druga i Kocudza Pierwsza odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dzwola przy udziale WOT-u. Ćwiczenia rozpoczęły się zbiórką przed remizą OSP Kocudza Druga – gospodarza ćwiczeń, o godzinie 9.00.

W ćwiczeniach uczestniczyło 11 jednostek OSP z terenu gminy Dzwola, tj. OSP Branew, OSP Branewka, OSP Dzwola, OSP Kocudza Dolna, OSP Kocudza Druga, OSP Kocudza Górna, OSP Konstantów, OSP Krzemień Pierwszy, OSP Krzemień Drugi, OSP Zdzisławice, OSP Zofianka Dolna oraz żołnierze WOT z 243 Kompanii Lekkiej Piechoty.

Ćwiczenia były podzielone na dwie fazy. Faza pierwsza obejmowała szkolenie w podgrupach. Ta część szkolenia odbyła się na placu przy remize OSP Kocudza Druga. Ta faza ćwiczeń zostało podzielona na następujące zagadnienia:

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Breaching, czyli metody wyważania drzwi.

Użycie strażackiego sprzętu hydraulicznego w ratownictwie drogowym.

Druga faza miała miejsce w Zespole Szkół w Kocudzy Pierwszej. Strażacy musieli zmierzyć się ze zorganizowanymi dla nich zadaniami. Scenariusz ćwiczeń zakładał zdarzenie z udziałem dużej liczby poszkodowanych dzieci w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w szkole. Strażacy ratownicy OSP musieli m.in. zabezpieczyć miejsce zdarzenia, utworzyć dostęp do osób poszkodowanych z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych, dokonać segregacji wstępnej, ewakuować poszkodowane osoby że strefy zagrożenia i udzielić im pierwszej pomocy, a także ugasić pożar. Należy tutaj nadmienić, że organizator realistycznie przygotował obiekt ćwiczeń doskonale, odzwierciedlając warunki panujące w miejscu takiego zdarzenia.

Na koniec manewrów dla wszystkich uczestników został przygotowany ciepły poczęstunek.

OSP Kocudza Druga dziękujemy za sprawne zorganizowanie manewrów.

Druhowi Bartłomiejowi Blacha dziękujemy za przygotowanie scenariusza ćwiczeń oraz w samym dniu ćwiczeń o koordynowanie ich przebiegu. Trzeba tu nadmienić, iż są to już drugie manewry zorganizowane wspólnie z OSP i WOT. Współpraca i komunikacja obu formacji jest na bardzo wysokim poziomie. Odbyte manewry pozwoliły wszystkim na udoskonalenie umiejętności w ratowaniu życia i zdrowia poprzez udział w poszczególnych ćwiczeniach manewrów, a także nabycie doświadczenia w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Ciąg dalszy nastąpi w 2024 r. 🙂

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i udział w ćwiczeniach.

Foto: archiwum własne, J. Fedyna, Ł. Dyjach.