Medycyna podróży


Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje do wykorzystania informacje na temat Medycyny podróży – jak przygotować się do wyjazdu, które 5 lipca 2023 r. były tematem akcji Środa z Profilaktyką.


Kraje tropikalne i subtropikalne są coraz częściej celem wakacyjnych podróży Polaków. Wyjazdy do tych stref wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niektórych chorób, takich jak: malaria, żółta gorączka (żółta febra), gorączka krwotoczna Denga, dur brzuszny. Dlatego planując egzotyczną podróż, trzeba pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.

Poniżej  dostęp do materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Materiały źródłowe:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

https://www.nfz.gov.pl/