Miliony na inwestycję – Gmina podpisała umowę


Dnia 5.07.2022 r. została zawarta umowa na rekordową jak do tej pory w historii Gminy kwotę. Umowa między Gminą Dzwola a firmą EKOMEL sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego na roboty budowlane obejmuje przebudowę ujęcia wody, budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce, opiewa na kwotę 8 478 921 zł z czego  7 125 000 zł to środki współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przypomnijmy, że środki pozyskane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” to największe jak dotąd dofinansowanie rządowe otrzymane przez naszą Gminę. 

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana i wykonana kompleksowa przebudowa ujęcia wody w Kocudzy Pierwszej, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia oraz budowa sieci wodociągowej w ramach, której zostanie wykonany łącznik sieci w msc. Kocudza Druga, Dzwola oraz Konstantów i Krzemień Drugi. Ponadto w celu oszczędności energii elektrycznej, a co za tym idzie pozytywnego oddziaływania na środowisko zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce. Okres realizacji umowy to 24 miesiące.

Warto podkreślić, że nasza Gmina nigdy wcześniej nie podpisywała umów na tak ogromne kwoty, dlatego tym bardziej jest to duże osiągnięcie a zarazem wyzwanie.