Możesz zastrzec swój numer PESEL


Od 17 listopada 2023 r.  można zastrzec swój numer PESEL. Nowe regulacje prawne mają utrudniać tzw. kradzieże tożsamości i próby oszustw. Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia może dokonać każdy pełnoletni posiadacz PESEL m.in.: przy użyciu aplikacji mObywatel lub osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

W Gminie Dzwola odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Dzwola – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 1, tel. 15 687 24 83 lub 15 875 22 15 w. 14).

Od  1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. Do tego czasu możesz zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje obywatelowi możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie