Nieodpłatna pomoc prawna


Pismo wraz z komunikatem dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uciekającym z Ukrainy.