Nowe oświetlenie drogowe w Kocudzy Trzeciej i w Krzemieniu Drugim


W dniu 16 lutego 2024 r. dokonano odbioru ostatecznego dwóch inwestycji oświetlenia drogowego w Kocudzy Trzeciej i Krzemieniu Drugim.

Pierwsza z inwestycji to „Wykonanie oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Kocudza Trzecia”. W ramach prac wykonano linię kablową oświetlenia drogowego typu YAKXS 4×25 o długości trasy 349m i długości kabla 399m, montaż 5 szt. słupów metalowych ocynkowanych o wysokości 9m, montaż 6 szt. opraw ledowych 58W, wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie uziemienia odgromowego i roboczego słupów oświetleniowych, zaprogramowanie lamp, zamontowanie sterownika redukcji mocy, dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE. Koszt całkowity inwestycji to kwota 58 794,00 zł.

Druga inwestycja to „Wykonanie oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Krzemień Drugi”. W ramach prac wykonano linii kablowej oświetlenia drogowego typu YAKXS 4×25 o długości trasy 305m i długości kabla 365m, montaż 4 szt. słupów metalowych ocynkowanych o wysokości 9m, montaż 5 szt. opraw ledowych 73W, wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – praca w pasie drogi powiatowej, dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE. Koszt całkowity inwestycji to kwota 59 040,00 zł.

Powyższe prace wykonała firma EL-TRANS z Chrzanowa Drugiego.

Obie te inwestycje przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg. W obecnym czasie projektowane są kolejne oświetlenia drogowe, m.in. w Branewce-Kolonii oraz w Kocudzy Drugiej na tzw. morgach.