O projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu partnerskiego, w którym jednym z partnerów jest Gmina Dzwola pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do  seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej z województwa lubelskiego.

Adresatami projektu jest także kadra bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów, w społeczności lokalnej.

Numer projektu:  FELU.08.05-IZ.00-0001/23

Całkowita wartość dofinansowania: 43 022 754,50 PLN

Okres realizacji projektu:  1 września 2023r. – 31 grudnia 2025 r.