Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Dzwola


Wykonując zapis § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) z dniem 1 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Dzwola jest prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów.

Interesanci po wejściu do Urzędu obowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym na korytarzu Urzędu oraz do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, albo maseczki.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia,
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza,
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola cały czas zapraszają do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej, a także telefonicznie.

Prosimy o zachowanie ogólnych procedur bezpieczeństwa określonych w przepisach prawnych oraz zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego.

61 2020