Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie z dnia 3 grudnia 2020 r. znak: RZ.ZUZ.4.4210.311.2020.EB o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dot. „Rozbudowy drogi krajowej nr 74. na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 (km istn. 213+106 do km 225+149 (km istn. 225+014).”