Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie drogi krajowej nr 74


Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji nr 7/22 z dnia 20 września 2022 r., znak: IF-I.7820.15.2021.RP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 (km istn. 213+106) do km 225+149 (km istn. 225+014)”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji_DK74-1