Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola


 
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny – piasku ze złoża „Zdzisławice” o powierzchni 19 923 m2 w obrębie działki 744/1, w miejscowości Zdzisławice, gmina Dzwola, powiat janowski, województwo lubelskie.