Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola


Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola z dnia 16 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do opracowywania zmiany, aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025.

 

PGN Obwieszczenie