Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola


Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany, aktualizacji dla projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025”.

 

Treść obwieszczenia

Uzasadnienie odstąpienia

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie