Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kocudza Górna.

Ocena jakości wody 10.06.2022r. – WZZ Kocudza Górna.doc PDF