Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu Kocudza sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim z dnia 13 lutego 2023 r.

Ocena jakości wody – WZZ Kocudza 13.02.2023r.pdf.-1