Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Branewka


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu Branewka sporządzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim.

Ocena bieżąca – WZZ Branewka 25.10.2023r-1