Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Kocudza Górna


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Kocudza Górna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim z dnia 14.11.2022 r.

Ocena jakości wody WZZ Kocudza Górna 14.12.2022r.pdf.-1