Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia WZZ Kocudza


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kocudza sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim.

Ocena jakości wody 07.07.2022r. – WZZ Kocudza.doc. PDF