Ocena jakości wody WZZ Kocudza Górna


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim z dnia 22 listopada 2019 r. dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kocudza Górna.