Ogłoszenie


Burmistrz Frampola przekazuje do wiadomości Mieszkańcom Gminy Dzwola Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia zakazu handlu na targowisku przy ulicy Janowskiej we Frampolu.

 

zarządzenie