Wydłużenie Naboru do dnia 31.05.2019 roku. Ogłoszenie naboru uczestników projektu.


Wójt Gminy Dzwola zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina Dzwola”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Dzwola którzy ukończyli 25 rok życia i są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

 

Ogłoszenie naboru uczestników projektu

Wójt Gminy Dzwola ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenia w ramach projektu

„Cyfrowa Gmina Dzwola”

 W ramach działań, zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców Gminy Dzwola, którzy ukończyli 25 rok życia. W trakcie zajęć uczestnicy korzystać będą z nowoczesnego sprzętu komputerowego umożliwiającego poznanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi cyfrowych. Po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z wybranego modułu szkoleniowego. Uczestnikom zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe oraz catering (obiad).

ZAPLANOWANE SZKOLENIA

Moduł 1 – „Rodzic w Internecie”

Moduł 2 – „Mój biznes w sieci” 

Moduł 3 – „Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł 4 – „Rolnik w sieci”

Moduł 5 – „Działam w sieciach społecznościowych”

Moduł 6 – „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 

Moduł 7 – „Kultura w sieci”

Zainteresowanych w/w szkoleniami zapraszamy w terminie do 31 maja 2019 roku w godz. pracy Urzędu Gminy, pok. nr 22.

 

ZAPLANOWANE SZKOLENIA

Moduł 1 „Rodzic w Internecie”. Zajęcia adresowane są do rodziców i opiekunów. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczą się m.in. jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 10 osób

Czas szkolenia: 12 godzin – 2 dni po 6 godz.

Szkolenia mają być prowadzone w okresie od czerwca 2019

Moduł 2 – „Mój biznes w sieci”. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 10 osób

Czas szkolenia: 12 godzin – 2 dni po 6 godz.

Szkolenia mają być prowadzone w okresie od czerwca 2019

Moduł 3 – „Moje finanse i transakcje w sieci”. Blok zajęć przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 10 osób

Czas szkolenia: 12 godzin – 2 dni po 6 godz.

Szkolenia mają być prowadzone w okresie od czerwca 2019

Moduł 4 – „Rolnik w sieci”. Szkolenie dedykowane dla rolników oraz ich współmieszkańców Rolnicy dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ

Liczebność grupy: 10 osób

Czas szkolenia: 12 godzin – 2 dni po 6 godz.

Szkolenia mają być prowadzone w okresie od czerwca 2019

Moduł 5 – Działam w sieciach społecznościowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 10 osób

Czas szkolenia: 12 godzin – 2 dni po 6 godz.

Szkolenia mają być prowadzone w okresie od czerwca 2019

Moduł 6 – Tworzę własną stronę internetową (blog) przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony internetowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 10 osób

Czas szkolenia: 12 godzin – 2 dni po 6 godz.

Szkolenia mają być prowadzone w okresie od czerwca 2019

Moduł 7 – „Kultura w sieci”. Szkolenie przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 10 osób

Czas szkolenia: 12 godzin – 2 dni po 6 godz.

Szkolenia mają być prowadzone w okresie od czerwca 2019

Materiały rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej Gminy Dzwola  www.dzwola.eu .

Deklaracje uczestnictwa w szkoleniu oraz formularz zgłoszeniu można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres ugdzwola@mbnet.pl bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 15 8752215 wew. 12  lub 17.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA uczestnictwa w projekcie

zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz Personelu Projektu Beneficjenta

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU