Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dzwoli


Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dzwoli, Dzwola 121B, 23-304 Dzwola.

Treść ogłoszenia o konkursie wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w załączniku do Zarządzenia Nr 63/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr 63 2023

Szczegółowa klauzula informacyjna

Szczegółowa klauzula informacyjna .doc