Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody z wodociągu Kocudza Pierwsza


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody z wodociągu Kocudza Pierwsza.