Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Zdzisławice, Kapronie i Władysławów


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Zdzisławice, Kapronie i Władysławów.