Ogłoszenie w sprawie szacowania strat


Zgodnie z Raportem NR 7 Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdził wystąpienie zjawiska suszy na terenie gminy Dzwola (data publikacji raportu Monitoringu suszy rolniczej – 23 lipiec 2019 r.).

Roślinami, które zostały zakwalifikowane do szacowania strat są: kukurydza na ziarno i kukurydza na kiszonkę uprawiane na I kategorii gleby:

-piasek: luźny, luźny pylasty, słabo gliniasty, słabo gliniasty pylisty.

Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Gminy Dzwola (sekretariat – pokój nr 16) do składania wniosków o szacowanie strat.


Załączniki:

Wniosek o oszacowanie szkód

Oś›wiadczenie_uprawy (1) 2019

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Rodo