Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola


Zawiadamiam o ograniczeniach wynikających z Zarządzenia Nr 32/2020, Wójta Gminy Dzwola z dnia 23.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Dzwola,  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogłoszenie, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/, na stronie Gminy Dzwola  https://dzwola.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzwola.

Zarządzenie Nr 32/2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola