Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola


Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola z dnia 28 października 2019 r. w sprawie komunalizacji dróg gminnych na terenie obrębu ewidencyjnego 0014 – Krzemień Drugi.